img
PILLANTÁS A 307-RE
Kireteszelés
A távirányító
Reteszelés
A B gomb megnyomása lehetővé
teszi a gépkocsi kireteszelését.
A gomb megnyomása levetővé
Ezt az irányjelző lám-
teszi a gépkocsi reteszelését.
pák gyors villogása
A reteszelés elvégzését az irányjelző
jelzi.
lámpák kb. két másodpercig tartó
Megjegyzés: ha a gép-
folyamatos világítása jelzi.
jármű reteszelt állapotban
65
Megjegyzés: az A gomb hosszan
van, és figyelmetlenségből
tartó megnyomása a szuperrete-
működtetésre kerül a kire-
KULCSOK
szelésen kívül lehetővé teszi az
teszelés anélkül, hogy az ezt követő 30
ablakok* és a napfénytető* auto-
A kulcsok lehetővé teszik az első
másodpercen belül sor kerülne az ajtók
matikus zárását.
ajtók, a tanksapka és a kesztyűtartó
nyitására, a gépjármű automatikusan
zárjának egymástól független rete-
reteszelődni fog.
Szuperretesszel felszerelt
szelését és kireteszelését, valamint
gépkocsik*
az utasoldali légzsák semlegesíté-
INDÍTÁS
A szuperretesz* letiltja az
sének kapcsolását és a gyújtás be-
ajtók belső és külső nyitás-
STOP helyzet: a gyújtás lekapcsolva.
kapcsolását.
kapcsolóit.
1-es helyzet - Segédberende-
zések: a gyújtás le van kapcsol-
Központi zár
Nyomjuk meg az A gombot a
va, de a segédberendezések
gépjármű szuperreteszelésé-
működőképesek.
A  kulcsok  lehetővé  teszik  a
hez.
vezetőoldali ajtó zárjának működte-
2-es helyzet - Üzemkész állapot:
A reteszelés elvégzését az irányjelző
tése révén az ajtók és a csomagtér
a gyújtás bekapcsolva.
lámpák kb. két másodpercig tartó
reteszelését vagy szuperretesze-
Indítózási helyzet:
folyamatos világítása jelzi.
lését*, és kireteszelését, valamint a
az önindító működik.
Megjegyzés: az A gomb hosszan
külső visszapillantó tükrök* behaj-
tartó megnyomása a szuperrete-
tását.
szelésen kívül lehetővé teszi az
ablakok* és a napfénytető* automa-
Amennyiben az első ajtók egyike
tikus zárását.
nyitott helyzetben van, a központi
Az  A  gomb  szuperreteszelést
zárás nem működik ; erre egy
követő  öt  másodpercen  belüli
hangjezés figyelmeztet, a távírá-
második megnyomása a szuper-
nyítóval történő reteszelés során.
reteszelést közönséges reteszelésre
A távirányító ugyanazokat a
módosítja.
funkciókat tölti be, távolról
A
reteszelés
elvégzését
az
történő működtetéssel.
irányjelző lámpák kb. két másod-
percig tartó folyamatos világítása
jelzi, amit egy rövid kürtjel kísér.
* Felszereltségtől függően.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább