img
PILLANTÁS A 307-RE
Az utasoldali légzsák
A működés ellenőrzése
LÉGZSÁKOK
semlegesítése*
Levett gyújtásnál helyezzük a
Ráadott  gyújtásnál  (a
A légzsákok feladata  a gépko-
gyújtáskulcs 2-es helyze-
kulcsot az utasoldali légzsák
csiban helyet foglalók bizton-
tében) ezen jelzés megje-
1-es kapcsolójába és forgas-
ságának optimalizálása jelentős
lenése egy hangjelzés és
suk el "OFF" helyzetbe.
ütközés esetén; kiegészítik az
a többfunkciós képernyőn megje-
överő-határolós biztonsági öveket.
lenő "Semlegesített utasoldali
légzsák" üzenet kíséretében jelzi,
Miután már kiszereltük a gyer-
hogy az utasoldali légzsák semle-
A frontális légzsákok
mekülést, forgassuk el a légzsák
gesített állapotban van ( kapcsoló
kulcsát az "ON" helyzetbe, és az
"OFF" helyzetben).
A vezető esetében ez kormány-
utasoldali légzsák újból aktív.
kerék közepébe van beépítve,
Ezen jelzés látható a semlegesített
illetve az utas esetében a műszer-
állapot teljes időtartama alatt.
falba. Egyszerre lépnek műkö-
désbe, kivéve, ha az utasoldali
légzsák semlegesítve van.
Oldalsó légzsákok* és oldalsó
légzsákredőnyök**
Az oldalsó légzsákok az első
Az utasoldali légzsákkal kap-
ülések háttámláiba vannak besze-
csolatos elővigyázatosságok
relve az ajtó felőli oldalon.
A  légzsákredőnyök  pedig  az
semlegesítsük a légzsákot,
oszlopokban és az utastér felső
részében találhatóak.
mielőtt menetiránynak háttal
gyermekülést helyezünk el az
Ezek egyenként csak az ütközés
ülésen,
felőli oldalon lépnek működésbe.
kapcsoljuk be a légzsákot
felnőtt szállítása esetén.
*  Rendeltetéstől függően.
91
92
** Felszereltségtől függően.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább