img
PILLANTÁS A 307-RE
"PORSCHE TIPTRONIC-rendszerű"
AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ
A négy sebességfokozattal rendelkező automata sebességváltó lehetőséget ad
választanunk a teljesen automata program kényelme, az ezt gazdagító sport
és havas út program, vagy a kézi fokozatváltás által nyújtott örömök közül.
A gépkocsi elindítása
Vezérlőlap a funkciók kiválasztására
Járó  motornál  a  gépkocsi  P
Valamelyik funkció kiválasztásához mozdítsuk el a fokozatválasztó
helyzetből történő elindításához:
kart a vezérlőlapban.
a P helyzetből való elkap-
A már kiválasztott funkció megjelenik a kombinált kijelzőegység
csoláshoz kötelezően nyom-
képernyőjén.
juk le a fékpedált,
S : sport program.
válasszuk ki az R, D vagy M
: havas út program.
funkciót, majd fokozatosan
csökkentsük  a  fékpedálra
Park (parkoló): a gépjármű elmozdulás elleni
gyakorolt nyomást; a gépkocsi
rögzítéséhez és a motor elindításához, behú-
rögtön elindul.
zott vagy kiengedett kéziféknél.
Az elindítás az N helyzetből is
Reverse (hátramenet): a tolatás elvégzéséhez
történhet:
(ezt a funkciót álló gépkocsinál, alapjáraton járó
lábunkat a fékpedálon tartva
motornál válasszuk ki).
engedjük ki a kéziféket,
Neutral (holtpont): a motor elindításához, vagy
válasszuk ki az R, D vagy M
parkoláshoz, behúzott kéziféknél.
funkciót, majd fokozatosan
csökkentsük  a  fékpedálra
Megjegyzés: ha menet közben figyelmetlenségből
gyakorolt nyomást; a gépkocsi
az N helyzetbe kapcsolunk, a gyorsuláshoz szük-
rögtön elindul.
séges D funkció bekapcsolása előtt hagyjuk a
motort visszatérni az alapjáratra.
Alapjáraton
működő
m o to r n á l ,  kiengedett
Drive (vezetés): az automata üzemmódban tör-
kéziféknél, kiválasztott R,
ténő vezetéshez.
D vagy M funkcióknál a
Manual (kézi): a kézi üzemmódban történő vezetéshez.
gépkocsi a gázpedál működte-
tése nélkül is elmozdul.
A négy sebességfokozat kézi kapcsolása:
Emiatt járó motornál ne
Toljuk a választókart a + jelöléshez egy nagyobb sebességfokozat felé
hagyjuk a gyerekeket
történő kapcsoláshoz és húzzuk a választókart a - jelöléshez egy
felügyelet nélkül a gép-
alacsonyabb sebességfokozatra történő kapcsoláshoz.
kocsiban.
(havas út) programok kézi üzemmódban nem
Megjegyzés: S (sport) és
86
működőképesek.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább