img
PEUGEOT IDŐSZAKOS VIZSGÁLATOK
gyújtásráadás után néhány másod-
Az átvizsgálás esedékessége
A SZERVIZINTERVALLUM-
perccel az összkilométer-számláló
túllépve.
-KIJELZŐ
visszaáll a saját működésre és a
Minden  egyes  gyújtásráadáskor
kijelző az összkilométert és a napi
A kombinált kijelzőegységben he-
néhány  másodpercig  a  karban-
megtett kilométert jelzi ki.
lyezkedik el, a kilométer-számlálóval
tartást szimbolizáló kulcs és a túllé-
együtt (összkilométer-számláló és
pett kilométerek száma villog.
napi kilométer-számláló) és a gépjármű
üzemeltetésének függvényében mó-
Megjegyzés: járó motornál a kar-
dosítja a karbantartási műveletek
bantartást szimbolizáló kulcs villog
gyakoriságát.
a karbantartás elvégzéséig.
Működése
Gyújtásráadást követően néhány
másodpercig
a
karbantartási
műveleteket  szimbolizáló  kulcs
kigyullad; az összkilométerszámláló-
A következő átvizsgálás esedé-
-kijelző a következő átvizsgálásig
kessége 1000 km alatt van.
még megtehető kilométerek számát
Néhány másodperccel a gyújtás-
jelzi ki (kerekítve).
ráadás után a napi- és összkilomé-
ter-számláló  visszaáll  a  normál
működésre és a kulcs szimbólum
kigyulladva marad. Jelzi Önnek,
Például: 4800 km-t tehet még meg
hogy közeleg egy elvégzendő át-
a következő átvizsgálásig. A gyúj-
vizsgálás.
tásráadáskor néhány másodpercig a
kijelző az alábbiakat mutatja:

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább