img
PEUGEOT IDŐSZAKOS VIZSGÁLATOK
Nullázás
ELHASZNÁLÓDÓ  ALKATRÉSZEK
ÉS
ANYAGOK
KARBAN-
TARTÁSA és ellenőrzése
Az Ön PEUGEOT-szervizében elvég-
zik ezt a műveletet minden egyes
Az Ön gépjárművének bizonyos alkatrészeire sajátos csere vagy ellenőrzési
átvizsgálás után.
előírások vonatkoznak.
Mindenesetre ha saját maga végezte
el gépjárművének átvizsgálását, a
- A fékfolyadékot 60 000 km-enként, vagy maximum kétévente ki kell cserélni.
nullázási eljárás a következő:
- A pollenszűrőt minden, a Peugeot-hálózatban elvégzett szemle során
(időszakos vizsgálatok és közbenső szemlék), vagy a környezettől függően
 vegyük le a gyújtást,
(por, szennyeződés) még gyakrabban kell ellenőrizni.
 nyomjuk meg a napi kilométer-
- A 2 literes (110 LE) HDI turbódízel-motor esetén maximum 80 000 km-
-számláló  nullázógombját  és
enként el kell végezni a részecskeszűrő karbantartását és az adaléktartály
tartsuk benyomva,
feltöltését a Peugeot-hálózatban.
 adjuk rá a gyújtást.
- A légzsákrendszert és a biztonsági övek pirotechnikai elemeit 10 évente ki
kell cserélni.
- A gumiabroncsok nyomását hidegen kell ellenőrizni, havonta legalább
A kilométerszámláló-kijelző egy visz-
egyszer.
szaszámlálásba kezd.
Ha a kijelző "0" értéket jelez ki,
engedjük el a gombot; a karban-
tartást jelző kulcs szimbólum eltűnik.
Fontos: amennyiben ezen művelet
után le akarja csatolni az akkumulá-
tort, reteszelje a gépjárművet és vár-
jon legalább 5 percet, ellenkező
esetben a nullázás nem kerül érvé-
nyesítésre.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább