img
PEUGEOT IDŐSZAKOS VIZSGÁLATOK
AZ AJANLOTT KENŐANYAGOK
KIVALASZTASA
A szemközti táblázatban szereplő
olajok az esetek többségében meg-
felelőek.
A szemközti vázlat pontosítja az op-
timális viszkozitási értéktartományt
a használati hőmérsékletek függvé-
nyében.
Ugyanakkor lehetőség van "jobb mi-
nőségű" szintetikus olajok haszná-
latára.
Félszintetikus, vagy szintetikus ola-
jok hiányában használhatóak az API
SH/SJ minőségű olajok (benzinmo-
torok esetén), vagy CD/CF minő-
ségű olajok (dízelmotorok esetén) a
"Különleges feltételek" karbantartási
terv betartásával, amely gyakoribb
olajcserét ír elő.
KIZÁRÓLAG
KIZÁRÓLAG
Kérjünk tanácsot a PEUGEOT-már-
Mechanikus
ESSO GEAR OIL BV
TOTALTRANSMISSION BV
kaképviselet szakembereitől a prob-
sebességváltó
75W80 cikkszám: 9736.41
75W80
lémamentes használat megőrzése
és a karbantartási költségek optima-
AL4
KIZÁRÓLAG
lizálása érdekében.
automata
ATF 4HP20-AL4
sebességváltó
cikkszám: 9736.22
Európán kívüli országokban fordul-
junk a helyi Automobiles PEUGEOT
képviselethez.
Más engedélyezett termékek
Szervokormány
FLUIDE DA CIkkszám: 9730.A1
Fékfolyadék
PEUGEOT DOT4
Hűtőfolyadék
KIZÁRÓLAG
PROCOR TM108/GLYSANTIN G33 vagy REVKOGEL 2000
Fagyvédelem: -35 °C-ig

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább