img
MŰKÖDÉS ELLENŐRZÉSE
Az égési sérülés elkerülése érdeké-
MŰKÖDÉS ELLENŐRZÉSE
ben csavarjuk ki a hűtősapkát két
Ha az alábbi figyelmeztető visszajelzések járó motornál folyamatosan világítanak,
fordulattal, hogy lecsökkentsük a
vagy villognak, az hibás működésre enged következtetni. Bizonyos jelzések megje-
nyomást.
lenését hangjelzés, és a többfunkciós képernyőn megjelenő üzenet kísérhet. Vegyük
Amikor a nyomás lecsökkent, vegyük le
komolyan ezt a figyelmeztetést: forduljunk mihamarabb a legközelebbi PEUGEOT
-
a hűtősapkát és egészítsük ki a szintet.
-szervizhez.
Forduljunk valamelyik PEUGEOT-
Guruló gépjármű esetén, az azonnali megállásra figyelmeztető STOP jelzés megjelené-
-szervizhez.
sekor kötelező megállni; állítsuk le gépkocsinkat a legnagyobb biztonságot biztosítva.
,
Azonnali megállásra figyelmeztető STOP jelzése
Kézifék és minimális
Megjelenik a "motorolajnyomás", az "olajhőmérséklet"* a "minimális
fékfolyadékszint
hűtőfolyadékszint", a "fékfolyadékszint", az "elektronikus fékerőelosztó-
jelzése
-rendszer hiba" jelzés, valamint a hűtőfolyadékhőmérséklet-jelző által
Együtt jelenik meg az azon-
mutatott túl magas hőmérséklet és a többfunkciós képernyőn megjelenő a nyitott
nali megállásra figyelmeztető STOP
nyílászáróra figyelmeztető piktogram esetén.
jelzéssel.
Minden egyes gyújtásráadáskor kigyullad.
Minden gyújtásráadáskor kigyullad.
Feltétlenül meg kell állni: ha a jelzés villog járó motornál.
Ezen jelzést egy hangjelzés és a
Forduljunk valamelyik PEUGEOT-szervizhez.
többfunkciós képernyőn megjelenő,
Motorolajnyomás jelzése
a figyelmeztetés okára utaló üzenet
követ:
Együtt jelenik meg az azonnali megállásra figyelmeztető STOP jelzéssel.
- "Behúzott kézifék", ha a kézifék
Ezen jelzés megjelenését járó motornál, egy hangjelzés és a többfunk-
behúzott vagy nem megfelelően
ciós képernyőn megjelenő "Elégtelen motorolajnyomás" vagy
kiengedett helyzetben van.
"Egészítse ki a motorolajszintet" üzenet követi.
Feltétlenül azonnal meg kell állni.
- "Elégtelen
fékfolyadékszint",
amennyiben a fékfolyadék szintje a
Amennyiben a kenőrendszerben kevés az olaj, egészítsük ki a szintet.
minimális érték alatt van (ha a jel-
Forduljunk gyorsan valamelyik PEUGEOT-szervizhez.
zés kiengedett kézifék esetén is
égve marad).
Minimális hűtőfolyadékszint jelzése*
- "Fék rendellenesség" az ABS visz-
Együtt jelenik meg az azonnali megállásra figyelmeztető STOP jelzéssel.
szajelzéssel egyidejűleg, az elektroni-
Megjelenik minden gyújtásráadáskor kb 3 másodpercre.
kus fékerőelosztó-rendszer meghibá-
Ezen jelzést egy hangjelzés és a többfunkciós képernyőn megjelenő
sodását jelezve.
"Egészítse ki a motor hűtőfolyadékszintjét" üzenet kíséri.
Feltétlenül azonnal meg kell állni.
Feltétlenül azonnal meg kell állni.
Forduljunk egy PEUGEOT szervizhez.
-
Figyelem: a folyadékszint pótlásakor várjuk meg, amíg a motor lehűl.
A hűtőrendszer nyomás alatt van.
* Felszereltségtől függően.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább