img
MŰKÖDÉS ELLENŐRZÉSE
Akkumulátortöltés
Dinamikus menetstabilizáló rendszer (ESP/ASR)* jelzése
jelzése
Megjelenik minden egyes gyújtásráadáskor 3 másodpercre.
Minden
egyes
gyújtás-
Amennyiben a jelzés nem szűnik meg vagy járó motornál, guruló gép-
ráadáskor megjelenik.
járműnél jelenik meg, akkor egy hangjelzés és a többfunkciós kép-
ernyőn megjelenő az "ESP/ASR üzemen kívül" üzenet követi; forduljunk egy
A járó motornál történő kigyul-
PEUGEOT-szervizhez.
ladását egy hangüzenet és a több-
funkciós
képernyőn
megjelenő
Villog a rendszer működésbe lépésekor és folyamatosan világít a semlegesítése
"Akkumulátor töltése meghibáso-
során.
dott" üzenet kíséri.
Motor-öndiagnosztika jelzése
Ez az alábbiakat jelentheti:
Minden egyes gyújtásráadáskor megjelenik.
- a töltőkör hibás,
A részecskeszűrő eltömődés jelzés a motor-öndiagnosztikához kapcsolódik.
- az akkumulátor, vagy az indítómotor
Járó motornál történő kigyulladása, melyet egy hangüzenet és a többfunkciós
sarui meglazultak,
képernyőn megjelenő alábbi üzenet kísér:
- a generátor szíja szakadt, vagy laza,
- "Környezetvédelmi rendellenesség", jelzi a környezetvédelmi rendszer
- a generátor hibás.
meghibásodását.
Forduljunk valamelyik PEUGEOT szer-
-
- "Gázolajadalék minimális szint" vagy "Részecskeszűrő eltömődés veszé-
vizhez.
lye", jelzi a részecskeszűrő működési rendellenességét.
Villogása, járó motornál, melyet egy hangüzenet és a többfunkciós képernyőn
megjelenő "Katalizátor hiba" üzenet követ, a befecskendezés vagy a gyújtási
rendszer működési rendellenességét jelzi. Fennáll a katalizátor meghibásodásá-
Blokkolásgátló (ABS)
nak veszélye (csak benzinmotor esetén).
rendszer jelzése
Forduljunk azonnal valamelyik PEUGEOT-szervizhez.
Minden egyes gyújtásráadás-
kor megjelenik 3 másodpercig.
Izzítás jelzése dízelmotor esetén
Ha a jelzés megmarad vagy kigyullad 12
Megjelenik a gyújtás ráadásakor.
km/h feletti sebességen, az az ABS-rend-
Várjuk meg a kialvását az indítómotor működtetése előtt.
szer működési rendellenességét jelzi.
A gépjármű klasszikus fékrendszere
Víz jelenléte a gázolajszűrőben jelzés*
fékszervoval mindemellett továbbra is
(országtól függően)
működőképes.
Ezen jelzés megjelenését egy hangüze-
Ezen jelzés megjelenését egy hangjelzés és a többfunkciós képernyőn
net és a többfunkciós képernyőn
megjelenő "Víz jelenléte a gázolajszűrőben" üzenet követi.
megjelenő "ABS rendellenesség" üze-
Fennáll a befecskendező-rendszer meghibásodásának veszélye.
net követi.
Azonnal forduljunk valamelyik PEUGEOT-szervizhez.
Forduljunk valamelyik PEUGEOT-
* Felszereltségtől függően.
-szervizhez.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább