img
MŰKÖDÉS ELLENŐRZÉSE
Utasoldali légzsák semlegesítve jelzés*
Ezen jelzés megjelenését egy hangüzenet és a többfunkciós képernyőn
megjelenő "Utasoldali légzsák semlegesítve" üzenet kíséri.
Ha az utasoldali légzsák semlegesítve van, akkor a gyújtás ráadásakor
a jelzés megjelenik és meg is marad.
Minden esetben, amikor a jelzés villog, forduljunk a PEUGEOT-szervizhez.
Légzsákok jelzése
A jelzés gyújtásráadáskor néhány másodpercre megjelenik.
Ezen jelzés megjelenését járó motornál egy hangüzenet és a többfunk-
Hűtőfolyadékhőmérséklet-jelző
ciós képernyőn megjelenő, "Légzsák rendellenesség" üzenet követ
Mutató az A zónában: a hőmérséklet
jelezve:
megfelelő.
- a frontális légzsákok meghibásodását,
Mutató a B zónában: a hőmérséklet
vagy
túl magas. Az azonnali megállásra
- az oldalsó légzsákok és légzsákredőnyök meghibásodását.
figyelmeztető STOP jelzés villog,
melyet egy hangjelzés és a több-
Forduljon egy PEUGEOT-szervizhez.
funkciós
képernyőn
megjelenő
"Magas motorhőmérséklet" üze-
Biztonsági öv becsatolására figyelmeztető jelzés
net kísér.
Járó motornál ez a jelzés megjelenik, ha a vezető nem csatolta be az
Feltétlenül azonnal meg kell állni.
övét.
Figyelem: a folyadékszint pótlásá-
hoz várjuk meg a motor lehűlését.
A hűtőrendszer nyomás alatt van.
Hibaelhárítás esetén, az égési sérü-
Minimális üzemanyagszint jelzése
lés veszélyének elkerülése érdeké-
Megjelenik a gyújtás ráadásakor három másodpercre.
ben, csavarjuk ki a hűtősapkát két
fordulattal a nyomás lecsökkentése
Ezen jelzés megjelenését járó motornál egy hangjelzés és a
érdekében.
többfunkciós képernyőn megjelenő "Alacsony üzemanyag-
szint jelzés" követi.
Amikor a nyomás lecsökkent, vegyük
le a hűtősapkát és egészítsük ki a
A jelzés megjelenésének pillanatától legalább 50 km utat tehetünk még meg (az
folyadékszintet.
üzemanyagtartály körülbelül 60 literes).
Forduljunk egy PEUGEOT szervizhez.
-
Villogása az üzemanyagszint-mérő meghibásodását jelzi.
Forduljon egy PEUGEOT-szervizhez.
* Felszereltségtől függően.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább