img
MŰKÖDÉS ELLENŐRZÉSE
Kombinált kijelzőegységen elhelyezett kijelző
Megvilágítás-
-szabályozó
Gyújtásráadást követően három funkciót biztosít egymás után:
Felkapcsolt lámpáknál
- szervizintervallum-kijelző (lásd a megfelelő fejezetet),
nyomjuk meg a gom-
- motorolajszint-kijelző,
bot a kombinált kijel-
- kilométer-számláló (összes és napi megtett kilométerek).
zőegység és a több-
funkciós
képernyő
Megjegyzés: a napi és az összesen megtett kilométerek száma harminc
megvilágítás fényerejének megváltoz-
másodpercig kerül kijelzésre a gyújtás levételekor, a vezetőoldali ajtó kinyitása-
tatásához. Amikor a megvilágítás eléri
kor, valamint a gépjármű reteszelése és kireteszelése alkalmával.
a minimális (vagy maximális) beállítást,
engedjük el a gombot, majd nyomjuk
meg újra a növeléshez (vagy csökken-
Motorolajszint-kijelző
téshez).
Gyújtásráadáskor a motorolajszint kerül kijelzésre körülbelül 10 másodpercre, a
Amikor a megvilágítás elérte a kívánt
szervizintervallum információt követően.
erősséget, engedjük el a gombot.
Maximum
Ha az üzenet az olajszintmérő pálcával végzett ellenőrzés során
Napi kilométer-
megerősítésre kerül, az olajfölösleg a motor meghibásodását okozhatja.
-számláló
Forduljunk sürgősen egy PEUGEOT-szervizhez.
nullázógombja
Ráadott gyújtásnál,
nyomjuk meg a gombot.
Minimum
Ellenőrizzük a szintet az olajszintmérő pálca segítségével és
egészítsük ki. A kijelzés csak vízszintes talajon, a motor le-
állítását követő 10 perc eltelte után érvényes.
Motorolaj szintjelző hiba
Ha a szimbólum (négyszögletes) villog,
az a motorolaj
szintjelzőnél fellépő meghibásodásra utal.
Fennáll a motor megrongálódásának veszélye.
Forduljon egy PEUGEOT-szervizhez.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább