img
A 307 RÉSZLETESEN
RÁDIÓÜZEMMÓD
Megjegyzések a rádióadók vételével kapcsolatban
A gépkocsiba beépített rádiónk olyan jelenségeknek van kitéve, melyek nem fordulnak elő a lakásban levő készülékek esetében. Az
amplitúdómodulált (hosszúhullám/középhullám) és frekvenciamodulált (ultrarövidhullám) adások vételekor egyaránt keletkezhetnek zavarok.
Ezek a zavarok a rádióhullámok jellegével és terjedésével függnek össze, nem jelentik tehát azt, hogy a rádiókészülék rossz minőségű.
Amplitúdómodulált adások esetén zavarok keletkezhetnek nagyfeszültségű elektromos vezetékek és hidak alatt történő áthaladáskor, illetve alagutakban.
Frekvenciamodulált adásoknál az adóállomástól való eltávolodás, a rádióhullámok visszaverődése (hegyekről, dombokról, épületekről stb.),
lefedetlen területek (nincs a közelben adóállomás) okozhatnak zavart a vételben.
A rádióüzemmód kiválasztása
RB3 autórádió: nyomjuk le egymást követően többször az "SRC" gombot.
RD3 autórádió: nyomjuk le a P gombot.
Egy hullámsáv kiválasztása
RB3 autórádió: a "BAND/AST" gomb többszöri rövid megnyomásával válasszuk ki az FM1, FM2, FMast
és AM hullámsávokat.
RD3 autórádió
a P gomb többszöri rövid megnyomásával válasszuk ki az FM1, FM2, FMast és AM hullám-
sávokat.
Adóállomások automatikus keresése
Nyomjuk meg röviden az I vagy J gombok egyikét attól függően, hogy az éppen kijelzett
frekvencia alatti, vagy feletti adóállomást kívánjuk hallgatni. Ha a gombot a kiválasztott iránynak
megfelelően lenyomva tartjuk, akkor a frekvencia folyamatos hangolását érjük el.
Az állomáskeresés a gomb elengedését követően az első adóállomás elérésekor megszűnik.
Ha a közúti információ vétele TA funkciót előzetesen bekapcsoltuk, akkor csak az ilyen típusú adást sugárzó állomások
kerülnek kiválasztásra. Az állomáskeresés először a "LO" (legnagyobb teljesítményű adóállomások kiválasztása) érzékenységi szinten
történik, majd a hullámsáv áttekintése után a "DX" (kisebb teljesítményű és távolabbi adóállomások kiválasztása) érzékenységen.
Ha közvetlenül "DX" érzékenységen akarunk keresést elvégezni, akkor nyomjuk meg kétszer az I vagy J gombot.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább