img
A 307 RÉSZLETESEN
LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS*
1. A légkondicionáló berendezés
A  légkondicionáló  berendezés
2. A hőmérséklet beállítása
kapcsolója
nem működik a levegőmennyiség-
Állítsuk be kívánságunk szerint.
-szabályozó kapcsoló "OFF" hely-
A légkondicionáló berendezés minden év-
zetében.
szakban használható. Nyáron az utastér
Megjegyzés: a légkondicionáló be-
hőmérsékletének csökkentése, télen 0 °C
rendezés normál működéséből adó-
felett a páramentesítés hatékonyságának
dó páralecsapódás miatt, a gépkocsi
növelése érdekében célszerű bekapcsolni.
alatt álló helyzetében víztócsa kelet-
kezhet.
Nyomjuk meg a kapcsolót,
a jelzőlámpa kigyullad.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább