img
A 307 RÉSZLETESEN
Fontos teendők
3. A levegőelosztás beállítása
4. A levegőmennyiség beállítása
A megfelelő működés biztosítása
érdekében havonta egy-két alkalom-
Szélvédő és oldalablakok
Szabályozzuk  a  levegő-
mal 5-10 percre kapcsoljuk be a lég-
(pára- és jégmentesítés).
mennyiséget a kapcsoló 1-es
kondicionáló berendezést.
és  4-es  helyzetei  között
történő  elforgatásával,  a
Ha a légkondicionáló berendezés
A szélvédő és az oldalabla-
kívánt komfortérzet eléréséig.
nem hűt, ne kapcsoljuk be és fordul-
kok gyors pára-, vagy jégmentesíté-
junk valamelyik PEUGEOT szervizhez.
-
se érdekében:
­ hőmérséklet és levegőmennyiség-
5. Levegő beáramlása
-szabályozó kapcsolókat helyezzük
6. Hátsó szélvédő jégmentesítése
a maximum helyzetbe,
­ zárjuk el a középső levegőfúvókákat,
Az 5-ös gomb megnyomá-
sa lehetővé teszi a belső
Járó motornál a kapcsoló-
­ helyezzük  az  5-ös  levegő-be
levegő
keringetését.
A
gomb megnyomásával kap-
áramlás kapcsolót a "Külső levegő-
levegőkeringetésről, mely
csolhatjuk be a hátsó szél-
-beáramlása" helyzetbe (az 5-ös
biztosítja a külső kellemetlen szagok
védő és a visszapillantó
gomb elengedésekor a jelzőlámpa
és füst utastérbe történő bejutásá-
tükrök* fűtését.
kialszik),
nak megakadályozását, a jelzőlámpa
A fűtés kb. tizenkét perc után auto-
­ kapcsoljuk be a légkondicionáló
kigyulladása jelez.
matikusan kikapcsolódik.
berendezést az A/C nyomógomb
A légkondicionáló berendezéssel
működtetésével.
A gomb ismételt megnyomásával a
együtt használva növeli annak tel-
fűtés újabb tizenkét perc időtartamig
jesítményét, hűtés esetén.
működik.
Nedves  éghajlatú  környezetben
A jégmentesítés a tizenkét perc letel-
Szélvédő, oldalablakok és
használva  az  ablakok  bepárá-
te előtt is kikapcsolható a gomb
utasok lábtere.
sodását eredményezheti.
megnyomásával.
Állítsuk vissza mihamarabb az 5-ös
kapcsolót külső levegő-beáramlás
Megjegyzés:  a  légkondicionáló
helyzetbe, hogy elkerüljük a levegő
Utasok lábtere.
berendezés normál működéséből
elhasználódásának veszélyét.
adódó páralecsapódás miatt a gép-
A jelzőlámpa kialszik.
kocsi alatt álló helyzetben víztócsa
keletkezhet.
Középső és oldalsó
levegőfúvókák.
* Felszereltségtől függően.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább