img
A 307 RÉSZLETESEN
8. A rendszer kikapcsolása
5. Levegőelosztás
Kézi működtetés
Kívánságunk szerint a rendszer által
javasolt kiválasztástól eltérhetünk a
Az "OFF"  gomb megnyo-
Ezen gomb egymást követő
beállítás módosításával.
másával kikapcsolható a
megnyomásával lehetőség
rendszer.
van a levegőelosztás aláb-
A többi funkció vezérlése azonban
biak szerinti beállítására:
továbbra is automatikusan történik.
­
a szélvédő (pára- vagy jégmen-
Az
"AUTO"
gomb
lenyomása
tesítés),
lehetővé teszi számunkra a teljesen
automata üzemmódba történő visz-
­
a szélvédő és az utasok lábtere,
9. A hátsó szélvédő jégmentesítése
szatérést.
­
az utasok lábtere,
­
a középső és oldalsó levegőfúvókák
Ezen gomb megnyomásá-
4. Légkondicionálás
és az utasok lábtere,
val kapcsolható be a hátsó
szélvédő és a visszapillantó
­
a középső és az oldalsó levegő-
tükrök* jégmentesítése.
fúvókák felé.
A légkondicionálás kikap-
A  jégmentesítő  funkció
csolásához nyomjuk meg ezt
automatikusan kikapcsolódik.
6. Levegőmennyiség beállítása
a gombot. Ekkor a kijelzőn
az  "ECO"  felirat  jelenik
A jégmentesítő funkció automatikus
meg. A gomb újbóli lenyomásával
kikapcsolódását  megelőzően  a
A levegőmennyiséget
térhetünk vissza az automata lég-
gomb újbóli megnyomásával kap-
növelhetjük,
vagy
kondicionáló üzemmódba. Ekkor a
csolható ki.
csökkenthetjük a "+"
kijelzőn az "A/C" felirat látható.
és "-" gombok meg-
Megjegyzés:  a  légkondicionáló
nyomásával.
Megjegyzés
berendezés normál működéséből
adódó páralecsapódás miatt a gép-
A
légkondicionáló
berendezés
7
.
Levegő-beáramlás
kocsi alatt álló helyzetben víztócsa
normál működéséből adódó pára-
keletkezhet.
lecsapódás miatt a gépkocsi alatt
álló helyzetben víztócsa keletkezhet.
Ezen gomb megnyomásával kap-
csolható be a belső levegő keringe-
tése. Ez a beállítás megakadályozza
a kellemetlen szagok, füst utastérbe
történő bejutását. Bekapcsolásáról a kijelzőn
megjelenő visszajelzés útján tájékozódhatunk.
Kerüljük el a belső levegő keringetése funk-
ció hosszú időtartamon keresztüli haszná-
latát. A gomb újbóli megnyomása biztosítja
a visszatérést a levegő-beáramlás automa-
* Felszereltségtől függően.
tikus vezérléséhez.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább