img
A 307 RÉSZLETESEN
ELSŐ ÜLÉSEK
1. Hosszirányú beállítás
Emeljük meg a kart és toljuk el az
ülést a kívánt helyzetbe előre
vagy hátra.
2. A hátsó ülések megközelítése
(3 ajtós változat esetén)
Húzzuk meg a kezelőelemet a
háttámla előredöntése és az ülés
előretolása érdekében. Az ülés
helyzetének visszaállításakor az
eredeti  beállítási  helyzeteket
veszi fel.
Figyelem:  senki,  semmilyen
tárgy nem akadályozhatja meg
az ülés eredeti helyzetébe tör-
ténő visszatérését; ezen helyzet-
be történő visszatérés a hosszirá-
nyú reteszelés szempontjából fel-
tétlen szükséges.
3. A háttámla dőlésszögének be-
állítása
T ljuk a fogantyút hátrafelé.
o
4. A vezetőülés vagy utasülés
magasságának beállítása*
Húzzuk a kart felfelé vagy toljuk
lefelé ahányszor a keresett hely-
zet beállításához szükséges.
* Felszereltségtől függően.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább