img
A 307 RÉSZLETESEN
5. Az első ülésfűtések kapcsolója*
A fejtámla visszahelyezéséhez,
HÁTSÓ FEJTÁMLÁK
illesszük be a fejtámla rúdjait a
Nyomjuk meg a kapcsolót. A
nyílásokba, megőrizve a háttám-
Ezeknek van egy használati hely-
hőmérséklet szabályozása auto-
la tengelyével azonos irányt.
zetük (felső) és egy tárolási hely-
matikusan történik.
zetük (alsó).
A leengedéshez nyomjuk meg a
A fűtés kikapcsolása a kapcsoló
Aktív háttámla (első ülés)
reteszelőelemet.
ismételt megnyomásával lehet-
Ez egy úgynevezett "hátbatámadás"
séges.
A fejtámlák leszerelhetőek.
elkerülését biztosító berendezéssel
A fejtámla kiemeléséhez állítsuk a
Megjegyzés: az ülés vagy ülések
rendelkezik.
fejtámlát felső helyzetébe és nyom-
fűtésének bekapcsolási utasítása
Egy hátsó ütközés esetén, a helyet
juk meg a reteszelőelemet.
a gyújtás lekapcsolása után két
foglaló személy testének az ülés
percig marad a memóriában.
háttámlájára gyakorolt tehetetlensé-
ge a fejtámla elmozdulását okozza
6. Első könyöklők*
előre és felfelé, megakadályozva
ezáltal a fej hátracsapódását.
Ezek lehajthatóak és leszerelhetőek.
Kiszerelésükhöz nyomjuk meg a
könyöklő és az ülés oldala között
8. Tárolófiókok*
található gombot és húzzuk meg.
A gépkocsiban minden első ülés
alatt van egy tárolófiók.
7
.
Az első fejtámla magasságá-
nak és dőlésszögének*
­ Kinyitásához emeljük meg és húz-
beállítása
zuk előre.
­ Kiemeléséhez húzzuk ki ütközésig,
A felemeléshez vagy leengedés-
nyomjuk  meg  a  sínek  végét,
hez, húzzuk előre és egyidőben
emeljük meg a fiókot, majd húzzuk
csúsztassuk el.
ki teljesen.
A fejtámla dőlésszöge is beállít-
Ne helyezzünk nehéz tárgyakat a fió-
ható*.
kokba.
A beállítás akkor megfelelő,
ha a fejtámla felső széle
Az első utasoldali ülés alatt a padló-
fejtető magasságában van.
lemez kialakítása lehetővé teszi egy
Soha ne közlekedjünk
elsősegélydoboz és egy elakadás-
kiszerelt
fejtámlákkal;
A
kiemeléséhez
állítsuk
a
jelző háromszög (kis méretű) tá-
azoknak
mindig
a
fejtámlát felső helyzetbe, emeljük
rolását.
helyükön  kell  lenniük
meg a nyelvecskét egy pénzér-
megfelelően beállítva.
me segítségével és húzzuk egy-
szerre előre és felfelé.
* Felszereltségtől függően.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább