img
A 307 RÉSZLETESEN
Hátsó könyöklő*
A HÁTSÓ ÜLÉSEK
- Hajtsa le, hogy hozzáférjen a
A bal oldali (2/3 rész) vagy a jobb
háttámlán elhelyezett rakodópolc-
oldali (1/3 rész) hátsó ülés lehajtását
hoz.
mindig  az  ülőrésszel  kezdjük,
- Emelje  fel  a  fedelet.  Ez  egy
sohasem a háttámlával (fennáll az
rakodótálcát, valamint két pohár-
ülés megrongálódásának veszé-
tartót és két tolltartót tartalmaz.
lye):
­ toljuk előre az első ülést vagy ülé-
seket ha szükséges,
­ emeljük meg az 1-es ülőrész ele-
jét,
­ az 1-es ülőrészt hajtsuk az első
Az ülés visszahelyezésekor:
ülés(ek)hez,
­ hajtsuk fel a háttámlát és reteszel-
­ ellenőrizzük  a  biztonsági  öv
jük (a 2-es kapcsoló piros színű
megfelelő
elhelyezkedését
a
jelzésének nem szabad látszania),
háttámla oldalán,
­ hajtsuk vissza az ülőrészt,
­ a 3-as háttámla kireteszeléséhez
húzzuk meg előre a 2-es kapcso-
Ügyeljünk arra, hogy ne szorítsuk
lót,
be a biztonsági öveket.
­ állítsuk a fejtámlákat alsó helyzet-
be,
­ döntsük le a 3-as háttámlát.
* Felszereltségtől függően.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább