img
A 307 RÉSZLETESEN
ELEKTRONIKUS
INDÍTÁSGÁTLÓ
BERENDEZÉS
Az elektronikus indításgátló beren-
dezés blokkolja a motor befecsken-
dező-computerét a gyújtás levételét
követően, megakadályozva így a
gépkocsi elindítását illetéktelen sze-
mélyek számára.
Minden egyes kulcsban egy elektro-
nikus egység található, amelynek
saját kódja van. A gyújtás ráadása-
A távirányító tápellátó
kor az indításgátló berendezés felis-
elemének cseréje
Azonosító kódkártya
meri a kulcs kódját és engedélyezi a
motor elindítását.
Az "elhasználódott elem" informá-
Ez tartalmazza az azonosító kódot,
ciót egy hangjelzés és az azt kísérő a
mely a PEUGEOT-szervizek számá-
A rendszer meghibásodása ese-
többfunkciós képernyőn megjelenő
ra a rendszeren történő beavatkozá-
tén a gyújtás ráadását követően (a
"Távirányító  eleme  elhasználó-
sok  elvégzéséhez  szükséges.  A
gyújtáskulcs  2-es  helyzetében)
dott" üzenet szolgáltatja.
kódot egy filmréteg takarja el, melyet
gyorsan villog a műszerfal középső
csak szükség esetén szabad eltá-
részén  található  központi  zár
Az elem cseréjéhez vegyük ki a
volítani.
nyomógomb
visszajelző lámpája,
csavart, majd pattintsuk le a fedelet
melyet egy hangjelzés és a több-
egy  pénzérme  segítségével  a
Kár tyáját
őrizze
biztonságos
funkciós  képernyőn  megjelenő
kulcskarika gyűrűjénél (CR 2016/3
helyen, sohasem a gépjárműben.
"Elektronikus indításgátló rendel-
voltos elem).
lenesség" üzenet követ.
Ha  az  elem  cseréje  után  nem
Gyújtáskapcsolóban felejtett
FIGYELEM: gépjárműve már nem
működik a távirányító, végezzünk el
gyújtáskulcs
védett.
egy újrainicializálási eljárást.
Forduljon sürgősen egy PEUGEOT-
A gyújtáskapcsolóban felejtett gyúj-
-szervizhez.
A távirányító újrainicializálása
táskulcsra egy hangjelzés figyelmez-
tet a vezetőoldali ajtó nyitásakor.

Vegyük le a gyújtást.

Adjuk rá a gyújtást.

Nyomjuk meg rögtön az A gombot.

Vegyük le a gyújtást és vegyük ki
a kulcsot a gyújtáskapcsolóból.
A távirányító újból működőképes.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább