img
A 307 RÉSZLETESEN
AZ AJTÓK
Belülről történő
reteszelés/kireteszelés
Nyomjuk meg az A gombot.
Lehetővé teszi az ajtók és a cso-
magtér reteszelését és kireteszelését.
Az ajtók kívülről történő
nyitása
Megjegyzés: szuperreteszelt gép-
Gyermekek biztonsága
jármű esetén az A gomb nem mű-
ködőképes. Ebben az esetben a táv-
Megakadályozza  a  hátsó
ajtók
irányítót használjuk a kireteszeléshez.
belülről történő nyitását.
 Fordítsuk el a kapcsolót egyne-
"Nyitott ajtó" figyelmeztetés
gyed fordulattal a gyújtáskulcs
segítségével.
Járó motornál, vagy guruló gép-
járműnél, rosszul bezárt ajtó esetén
a  "STOP"  azonnali  megállásra
figyelmeztető jelzés villogása és egy
azt kísérő hangjelzés, valamint egy a
többfunkciós képernyőn megjelenő,
az ajtó helyzetét jelölő rajz figyel-
meztet a veszélyre.
Az ajtók belülről történő
nyitása
Az első ajtók nyitáskapcsolói lehe-
tővé teszik a gépjármű komplett
kireteszelését.
Ezzel ellentétben, a hátsó ajtók
nyitáskapcsolói csak a megfelelő
ajtót reteszelik ki.
Megjegyzés: szuperreteszelt gép-
jármű esetén az ajtók nyitáskap-
csolói nem működőképesek.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább