img
A 307 RÉSZLETESEN
 Nyissuk ki a tanksapkafedelet.
megállásra figyelmeztető "STOP"
jelzés villogása és egy azt követő
 Illesszük be a kulcsot a tank-
hangjelzés, valamint egy a többfunk-
sapkába és fordítsuk el balra.
ciós  képernyőn  megjelenő  rajz
 Vegyük le a tanksapkát és akasz-
figyelmeztet a veszélyre.
szuk fel a tanksapkafedél belső
felületén található horogra.
Egy a tanksapkafedél belső felületé-
re ragasztott címke jelzi a felhasznál-
ható üzemanyag típusát.
Az üzemanyagtartály teljes feltölté-
sét az üzemanyag-betöltő pisztoly
harmadik, automatikus kikapcso-
lódását követően feltétlenül fejezzük
be. Ennél több üzemanyag betöltése
A MOTORHÁZTETŐ NYITÁSA
rendellenes működéseket okozhat.
Az üzemanyagtartály térfogata
Belülről: toljuk meg a bal oldalon, a
kb. 60 liter.
műszerfal alatt elhelyezett fogantyút.
 Az üzemanyagtartály feltöltését
Kívülről: emeljük meg a kart és
követően, reteszeljük a tank-
emeljük fel a motorháztetőt.
sapkát és zárjuk vissza a tank-
sapka fedelét.
ÜZEMANYAGTARTÁLY
Motorháztető kitámasztórúd
FELTÖLTÉSE
Rögzítsük  a  kitámasztórudat  a
motorháztető  nyitott  helyzetben
Minimális üzemanyagszint
történő megtartásához.
Mielőtt lecsukjuk a motorháztetőt,
A
minimális
üzem-
tegyük vissza a kitámasztórudat a
anyagszint  elérésekor
helyére.
ezen jelzés megjelenik.
A motorháztető zárása
Ekkor még kb. 50 km-t
tehetünk  meg  tan-
Csukjuk  le  a  motorháztetőt  és
kolás nélkül.
engedjük el. Ellenőrizzük a tető
reteszelődését.
A jelzés villogása az üzemanyag-
szint-jelző meghibásodását mutatja.
"Nyitott motorháztető"
figyelmeztetés
Forduljunk egy PEUGEOT szervizhez.
-
Az üzemanyag betöltését mindig álló
Járó motornál vagy guruló gép-
motornál kell végezni.
járműnél,
helytelenül
lezárt
* Felszereltségtől függően.
motorháztető esetén az azonnali

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább