img
A 307 RÉSZLETESEN
Ködfényszóró és a hát-
Átkapcsolás tompított fényről
ködlámpa bekapcsol-
fényszóróra és vissza
va (a gyűrű második el-
Húzzuk a kart teljesen magunk felé.
forgatása előre).
Megjegyzés: levett gyújtásnál, a ve-
A helyzetjelzőkkel, a tompított fény-
zetőoldali ajtó nyitásakor egy hang-
nyel és a fényszóróval együtt működnek.
jelzés figyelmeztet a bekapcsolva
Megjegyzés: a hátsó ködlámpa és a
felejtett világításra.
ködfényszóró kikapcsolása érdeké-
ben forgassuk el a gyűrűt kétszer
Ködfényszóró* és hátsó
egymás után hátrafelé.
ködlámpa
Bekapcsolásuk az impulzusos gyűrű
előre történő elforgatásával, kikap-
csolásuk a hátra történő elforgatásával
történik. A gyűrű helyzetét a kombinált
kijelzőegységen  elhelyezett  jelzés-
A VILÁGÍTÁSKAPCSOLÓ
mutatja.
Tiszta, vagy esős időben
nappal és éjszaka egy-
Első és hátsó lámpák
aránt a hátsó ködlámpa
Hátsó ködlámpával felszerelt gép-
Működtetésük az A gyűrű elforga-
vakító, és bekapcsolása
kocsik (B gyűrű)
tásával történik.
tilos.
Ne felejtsük el lekapcsolni a hátsó
Hátsó  ködlámpa
bekap-
ködlámpát, amikor már nincs
csolva
szükség.
Kikapcsolt helyzet
A tompított fénnyel és a fényszóró-
Irányjelzők (villogók)
val működik együtt.
Ködfényszóróval  és  hátsó  köd-
Helyzetjelző
lámpával  felszerelt  gépkocsik  (C
gyűrű)*
Bal oldali: lefelé.
Jobb oldali: felfelé.
Ködfényszóró bekapcsolva
Tompított fény/
(a gyűrű első elforgatása
Fényszórók
előre).
A helyzetjelzőkkel és a tompított fény-
Lámpák automatikus
nyel együtt működnek.
bekapcsolása*
* Felszereltségtől függően.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább