img
A 307 RÉSZLETESEN
Működés
Ablaktörlés automata
üzemmódban*
Az 1-es vagy a 2-es helyzetben, amikor
megáll a gépjármű, az ablaktörlő átvált
A kapcsoló AUTO helyzetében az
az eggyel alacsonyabb törlési sebes-
ablaktörlő automatikusan működik
ségre, majd felveszi az eredeti sebes-
és sebességét a lehulló csapadék
séget a gépjármű újraindulásakor.
mértékének megfelelően választja
meg.
Amikor a gyújtás levétele már
több, mint egy perce megtörtént,
miközben a kapcsoló az AUTO*
Működés ellenőrzése
pozícióban volt, újra aktiválni kell
ezt a funkciót. Ehhez, helyezzük a
Bekapcsolás
kapcsolót  egy  másik  helyzetbe,
A
funkció
bekapcsolását
egy
majd kapcsoljuk vissza az AUTO*
"Automata  ablaktörlés  bekap-
pozícióba.
csolva" üzenet kíséri a többfunkciós
képernyőn.
ABLAKTÖRLŐ KAPCSOLÓ
Ablakmosó és
fényszórómosó*
Első ablaktörlő berendezés
Semlegesítés
Húzzuk az ablaktörlő kart magunk
2 Gyors törlés
A funkció semlegesítését egy hang-
felé.
(erős esőzés).
jelzés kíséri.
Az ablakmosó, majd az ablaktörlők
1 Normál törlés
Meghibásodás esetén a vezető
egy meghatározott ideig működnek.
(mérsékelt esőzés).
tájékoztatást kap egy hangjelzés és
Az ablakmosó és a fényszórómosó
egy, a többfunkciós képernyőn meg-
AUTO  Automata* törlés.
két másodpercig működik egyide-
jelenő
jűleg, kizárólag bekapcsolt tompí-
0 Kikapcsolt helyzet.
"Automata ablaktörlés meghibá-
tott fénynél, vagy bekapcsolt fény-
Egyszeri törlés (nyomjuk lefelé).
sodás" üzenet által.
szórónál.
Meghibásodás esetén a kapcsoló
AUTO helyzetében az ablaktörlő a
szakaszos
törlés
üzemmódban
működik.
Forduljunk valamelyik PEUGEOT-
márkaszervizhez a rendszer ellenőr-
zése érdekében.
* Felszereltségtől függően.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább