img
A 307 RÉSZLETESEN
Hátsó ablaktörlő
Karbantartási helyzet
Ne takarjuk el a belső
Ez  a  helyzet  lehetővé  teszi  az
visszapillantó mögött a
ablaktörlő lapátok szélvédőről tör-
szélvédőn elhelyezett eső-
Fordítsuk el az A gyűrűt az
ténő felemelését.
érzékelőt.
első jelölésig, a szakaszos
törlés bekapcsolása végett.
Kevesebb, mint 1 perccel a gyújtás
Automata mosás során vegyük le
lekapcsolását követően az ablak-
a gyújtást és ellenőrizzük, hogy az
törlő-kapcsoló  bármilyen  jellegű
ablaktörlő kapcsolója ne legyen
működtetése az ablaktörlő lapátok
automata beállítási helyzetben.
egy közbenső helyzetbe történő
Télen  tanácsos  megvárni  a
Hátsó ablakmosó
elmozdulását eredményezi a szélvé-
szélvédő teljes jégmentesítését az
dőn  (téli parkolóhelyzet, törlőlapá-
automata ablaktörlés bekapcsolá-
tok tisztítása, cseréje).
sa előtt.
Fordítsuk el az A gyűrűt az
Az  ablaktörlő  lapátok  működési
első jelölésen túlra, az ablak-
helyzetbe  történő  visszaállítása
mosó, majd az ablaktörlő
érdekében a beavatkozás után adjuk
berendezés  egy  meghat-
rá a gyújtást és működtessük az
ározott időtartamig működik.
ablaktörlő-kapcsolót.
* Felszereltségtől függően.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább