img
A 307 RÉSZLETESEN
Következő tankolásig
Átlagos üzemanyag-fogyasztás
Megtett távolság
megtehető kilométerek
A megtett távolságot mutatja a
Az elfogyasztott üzemanyag és a
száma
fedélzeti számítógép utolsó lenullá-
megtett távolság viszonyát fejezi ki a
zásától számítva.
fedélzeti számítógép utolsó lenullá-
A tartályban levő üzemanyaggal a
zásától számítva.
következő  tankolásig  megtehető
kilométerek számát mutatja.
(A kijelzés felső határa 30 l/100 km).
A fedélzeti számítógép lenullázása
Megjegyzés: előfordulhat, hogy  a
után a következő tankolásig meg-
kilométerek száma megnövekszik a
tehető kilométerek számának kijelzé-
vezetési stílus vagy a domborzati
se csak egy bizonyos idő elteltével
viszonyok megváltozását követően,
történik meg.
a pillanatnyi üzemanyag-fogyasztás
jelentős csökkenését követően.
Ha a számjegyek helyett a kijelzőn
Ha a tartályban levő üzemanyag-
levő vízszintes szegmensek látható-
-mennyiség 3 liter alá csökken, a
ak, forduljunk valamelyik PEUGEOT-
kijelzőn három szegmens világít.
-szervizhez.
Pillanatnyi üzemanyag-
Átlagsebesség
-fogyasztás
A megtett távolság és a közben eltelt
idő (ráadott gyújtásnál) hányadosát
Az utolsó két másodperc üzem-
fejezi ki a fedélzeti számítógép
anyag-fogyasztását mutatja. A pilla-
utolsó lenullázásától számítva.
natnyi üzemanyag-fogyasztás kijel-
zése körülbelül 20 km/h sebes-
ségértéktől kezdődik.
(A kijelzés felső határa 30 l/100 km).

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább