img
A 307 RÉSZLETESEN
Belső visszapillantó tükör
A belső visszapillantó tükörnek két
állása van:
- nappali (normál),
- éjszakai (vakítás elleni).
Az egyik állásból a másik állásba
történő állításhoz nyomjuk meg vagy
húzzuk meg a visszapillantó tükör
alsó peremén található kart.
KÜLSŐ VISSZAPILLANTÓ
Kézi beállítású külső
visszapillantó tükrök
TÜKRÖK
Mozgassuk a beállítókart a négy irány-
Elektromos beállítású külső
nak megfelelően a kívánt helyzet
visszapillantó tükrök*
beállítása érdekében.
 Állítsuk az A gombot jobbra, vagy
Parkoláskor a külső visszapillantó
balra, a megfelelő visszapillantó
tükrök kézzel behajthatóak.
tükör kiválasztása érdekében.
 Mozgassuk el a B gombot a
négy iránynak megfelelően a
A vezetőoldali külső visz-
beállítás elvégzéséhez.
szapillantó tükör üvegének
 Állítsuk vissza az A gombot
széle domború (ponto-
FIZETŐKARTYA /
középső helyzetbe.
zással körbehatárolt külső
PARKOLÓKÁRTYA HELYE
Álló helyzetben a visszapillantó tükrök
zóna), hogy megszűnje-
kézzel behajthatók, elektromosan* az A
nek a holtterek.
Le pare-brise athermique comporte
kapcsoló hátrafelé történő meghúzásá-
A vezető- és utasoldali vissza-
deux  zones  non  réfléchissantes
val vagy automatikusan* a gépkocsi
pillantóban látható tárgyak távo-
situées de chaque côté de la base
reteszelése során.
labbinak tűnnek, mint a valóság-
du rétroviseur intérieur.
A visszapillantók kihajtása a gyújtás-
ban.
Elles sont destinées ą l'apposition
kulcs 2-es vagy üzemkész helyzetébe
Vegyük ezt figyelembe, hogy he-
des cartes de télépéage et/ou de
történő állításakor következik be.
lyesen mérhessük fel a mögöttünk
parking.
Megjegyzés: A reteszeléskor történő
haladó járművek távolságát.
behajtás  funkció  semlegesíthető.
Forduljunk valamelyik PEUGEOT-szer-
* Felszereltségtől függően.
vizhez.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább