img
A 307 RÉSZLETESEN
Megvilágított sminktükörrel
ellátott napellenző*
Ráadott  gyújtásnál  a  sminktükör
MENNYEZETLÁMPÁK
megvilágítása automatikusan bekap-
csolódik a takarófedél nyitásakor.
1 - Első mennyezetlámpa
2 - Első térképolvasó-lámpák
3 - Hátsó mennyezetlámpa
Működtessük a megfelelő kapcsolót a gyújtáskulcs segédberendezések helyze-
tében (a gyújtáskulcs 1-es helyzetében), vagy bekapcsolt gyújtás esetén.
Az első és hátsó mennyezetlámpák a gyújtáskulcs kihúzásakor, a gépjármű kire-
teszelésekor, vagy valamelyik ajtó nyitásakor gyulladnak ki.
Kialvásuk fokozatosan történik a gyújtás ráadása után, vagy a gépjármű reteszelésekor.
 Az 1-es kapcsoló megnyomása az első és hátsó mennyezetlámpák tíz percre
történő kigyulladásához vezet.
 A 3-as kapcsoló megnyomása a hátsó mennyezetlámpa tíz percre történő
TETŐKONZOL
kigyulladásához vezet.
Megjegyzés: a mennyezetlámpák  semlegesíthetők az 1-es kapcsoló három
A tetőkonzol tartja az első mennye-
másodpercnél hosszabb ideig tartó megnyomásával. Mindazonáltal az 1-es
zetlámpát és egy szemüvegtartót*.
kapcsoló rövid megnyomása bekapcsolja és kikapcsolja az első mennyezet-
A szemüvegtartó nyitása vagy zárá-
világítást. A semlegesítés nem érinti a térképolvasó-lámpákat, azokat be lehet
sa érdekében nyomjuk meg a fedé-
kapcsolni.
len látható jelölést.
 A megvilágítás újraaktiválásához nyomjuk meg a kapcsolót több, mint három
másodpercig.
* Felszereltségtől függően.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább