img
A 307 RÉSZLETESEN
A gépkocsi elindítása
"PORSCHE TIPTRONIC RENDSZERŰ" AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ
Járó motornál a gépkocsi P hely-
A négy sebességfokozattal rendelkező automata sebességváltó lehetőséget ad
zetből történő elindításához:
választanunk a teljesen automata program kényelme, az ezt gazdagító sport és
 a P helyzetből való kilépéshez
havas út program, vagy a kézi fokozatváltás által nyújtott örömök közül.
kötelezően nyomjuk le a fék-
pedált,
 válasszuk ki az R, D vagy M
Vezérlőlap a funkciók kiválasztására
funkciót,
majd
fokozatosan
csökkentsük a fékpedálra gyako-
 Valamelyik funkció kiválasztásához mozdítsuk el a fokozatválasztó kart a
rolt nyomást; a gépkocsi rögtön
vezérlőlapban.
elindul.
A kombinált kijelzőegységen kigyullad a kiválasztott funkciót jelző visszajel-
Az elindulás az N helyzetből is tör-
zés.
ténhet:
 lábunkat a fékpedálon tartva
S : sport program
engedjük ki a kéziféket,
 válasszuk ki az R, D vagy M funk-
: havas út program.
ciót,  majd  fokozatosan  csök-
kentsük a fékpedálra gyakorolt
nyomást; a gépkocsi rögtön elindul.
Park (parkoló): a gépkocsi elmozdulás elleni rögzíté-
séhez és a motor elindításához, behúzott vagy kien-
gedett kéziféknél.
FIGYELEM
Alapjáraton működő motornál, kien-
Reverse (hátramenet): a tolatás elvégzéséhez (ezt a funkciót
gedett kéziféknél, kiválasztott R, D
álló gépkocsinál, alapjáraton működő motornál válasszuk ki).
vagy M funkcióknál a gépkocsi a
gázpedál  működtetése  nélkül  is
Neutral (holtpont): a motor elindításához és parkolás-
elmozdul.
hoz, behúzott kéziféknél.
Emiatt járó motornál ne hagyjuk a
gyerekeket felügyelet nélkül a
Megjegyzés: ha menet közben figyelmetlenségből az N hely-
gépkocsiban.
zetbe kapcsolunk, a gyorsuláshoz szükséges D funkció
bekapcsolása előtt hagyjuk a motort visszatérni az alapjáratra.
Amennyiben a karbantartási művele-
teket járó motornál kell elvégeznünk,
húzzuk be a kéziféket és válasszuk
Drive (vezetés): az automata üzemmódban történő
ki a P helyzetet.
vezetéshez.
Manual (kézi): a kézi üzemmódban történő vezetéshez.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább