img
A 307 RÉSZLETESEN
Az "OFF" helyzetben az utasoldali
AZ OLDALSÓ LÉGZSÁKOK*
légzsák nem kapcsolódik be ütközés
ÉS LÉGZSÁKREDŐNYÖK*
esetén.
Az oldalsó légzsákok az első ülések
Miután kiszereltük a gyermekülést,
háttámlájába vannak beépítve az
forgassuk el a légzsák kapcsolóját
ajtó felőli oldalon.
"ON"  helyzetbe,  hogy  üzembe
helyezzük újból a légzsákot és ily
A légzsákredőnyök az oszlopokba
módon biztosítsuk az utasunk biz-
és a tetőívbe vannak beépítve.
tonságát ütközés esetén.
Egymástól függetlenül kapcsolód-
nak be attól függően, hogy melyik
oldalon történik az ütközés.
A működés ellenőrzése
A működés ellenőrzése
Ez egy jelzés megjelenése, az azt
kísérő hangjelzés és a többfunkciós
Egy jelzés megjelenése és az azt
kijelzőn megjelenő üzenet által biz-
kísérő hangjelzés, valamint a több-
tosított.
funkciós képernyőn megjelenő üze-
net által biztosított.
Ráadott gyújtásnál (a gyúj-
táskulcs 2-es helyzetében)
Ha ezen jelzés megjelenik
ezen jelzés megjelenése,
egy hangjelzés és a  több-
egy hangjelzés és a több-
funkciós képernyőn megjelenő
funkciós képernyőn megje-
"Oldalsó légzsák/légzsák-
lenő  "Semlegesített  utasoldali
redőny  meghibásodott"
légzsák" üzenet kíséretében jelzi,
üzenet kíséretében, ellenőriztessük
hogy az utasoldali légzsák semle-
a rendszert egy PEUGEOT-szerviz-
gesített állapotban van (kapcsoló az
ben.
"OFF" helyzetben).
* Felszereltségtől függően.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább