img
GYAKORLATI TANÁCSOK
ELLENŐRZÉSEK
Mechanikus sebességváltó
ÜZEMANYAG KIFOGYÁSA
(DÍZEL)
Nincs szükség olajcserére. A folya-
Akkumulátor
dékszintet a gyártó karbantartási
Az üzemanyag kifogyása esetén fel
tervének megfelelően ellenőrizzük.
A téli időszak közeledtével ellen-
kell tölteni, légteleníteni* kell az
őriztessük  az  akkumulátort  egy
üzemanyagellátó-kört:
PEUGEOT-szervizben.
Automata sebességváltó*
2 literes HDI motor
Nincs szükség olajcserére. A folya-
Légszűrő és pollenszűrő
dékszintet a gyártó karbantartási
- töltsünk az üzemanyagtartályba
Cseréljük rendszeresen a szűrő-
tervének  megfelelően  kell  ellen-
legalább öt liter gázolajat,
betéteket. Ha a környezeti körül-
őriztetni valamelyik PEUGEOT szerviz-
-
mények megkövetelik, cseréljük
ben.
- működtessük a kézi légtelenítőszi-
azokat kétszer gyakrabban.
vattyút, míg érezhető ellenállásba
nem ütközik,
Olajszűrő
Fékbetétek
- működtessük az indítómotort a
Cseréjét rendszeresen végezzük el a
motor elindulásáig.
A fékek kopása függ a vezetési stí-
karbantartási tervnek megfelelően.
lustól, különösen a városi forgalom-
ban történő közlekedéskor, rövid
1,4 literes HDI motor
távolságok megtételekor. Szüksé-
gessé válhat a fékek állapotának
- töltsünk az üzemanyagtartályba
ellenőrzése még a gépkocsi idő-
legalább öt liter gázolajat,
szakos vizsgálatai között is.
- működtessük a kézi légtelenítőszi-
vattyút, míg megjelenik a tüzelő-
anyag a motorháztető alatt lévő át-
Kézifék
látszó műanyag csővezetékben,
A túl hosszú kézifékút, vagy a rend-
- működtessük az indítómotort a
szer hatékonyságának csökkenése
Kizárólag az Automobiles
motor elindulásáig.
esetén a két időszakos vizsgálat
PEUGEOT által előírt ter-
között is el kell végeztetni a beál-
mékeket használjuk.
lítást. Ellenőriztessük a rendszert
A
szervokormányhoz,
egy PEUGEOT-szervizben.
vagy  a  fékrendszerhez
hasonló fontos szerkezeti egysé-
gek optimális működésének biz-
tosításához a PEUGEOT kiválasz-
totta és javasolja az egyes speciá-
lis készítményeket.
* Felszereltségtől függően.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább