img
GYAKORLATI TANÁCSOK
KERÉKCSERE
Rendelkezésre álló eszközök
A kerék leszerelése
 Helyezzük a tartódoboz egysé-
A következő szerszámok vannak
A gépjármű leállítása
elhelyezve a pótkerék közepében
get és a 3-as éket (vagy csak a
tárolt tartódobozban:
3-as éket, ha szükséges) a cse-
 A  lehetőségnek  megfelelően
rélendő kerékkel átlósan elhe-
rögzítsük a gépkocsit egy víz-
lyezkedő kerékhez.
szintes stabil, nem csúszós talajon.
1 - Kerékkulcs.
 Vegyük le a dísztárcsát* az 1-es
 Húzzuk be a kéziféket, kapcsol-
2 - Központosító megvezetőelem.
kerékkulcs segítségével a sze-
juk az első előremeneti, vagy a
lepfuratnál húzva.
hátrameneti sebességfokozatot
3 - Eltávolítható ék.
(automata sebességváltó esetén
 Lazítsuk meg a kerékcsavarokat
4 - Autóemelő hajtókarral.
P helyzetet), vegyük le a gyújtást.
(alumínium kerekekkel felszerelt
gépjármű esetén, vegyük le elő-
5 - Leszerelhető vontatófül.
A pótkerékhez és az
zetesen a krómozott díszítőele-
autóemelőhöz való
6 - Szerszám az alumínium kerék
meket; lásd "Az alumínium kere-
kerékőrőrcsavarok díszítőelemé-
hozzáférés a csomagtérben
kekkel kapcsolatos sajátossá-
nek leszereléséhez*.
gok" előírást).
 Emeljük fel a csomagtér padló-
burkolatát a fogantyú segítségé-
vel és rögzítsük a zsinórokat a
kalaptartó tartójának horgaiba
akasztva.
* Felszereltségtől függően.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább