img
GYAKORLATI TANÁCSOK
Saját biztonságunk érde-
kében a lehetőségekhez
mérten egy kerékcserét:
- vízszintes, stabil, nem csúszós
talajon végezzünk,
- húzzuk be a kéziféket, vegyük le
a gyújtást,
- kapcsoljuk  az  egyes  előre-
meneti, vagy hátrameneti foko-
zatot (automata sebességváltó
esetén a P helyzetet),
- ékeljük ki a gépkocsit.
Soha ne bújjunk egy autó-
 Húzzuk  meg  előzetesen  a
 Helyezzük el a 4-es autóemelőt
emelővel megemelt gépkocsi
kerékcsavarokat az 1-es kerék-
az alvázon kialakított négy A
alá (használjunk tartóbakot).
kulcs segítségével.
emelési pont egyikéhez, amely a
cserélendő kerékhez a legköze-
 Engedjük le a 4-es emelőt és
Egy kerékcserét követően:
lebb található.
távolítsuk el.
- mihamarabb ellenőriztessük a
 Hajtsuk ki a 4-es autóemelőt úgy,
 Húzzuk meg a kerékcsavarokat
pótkerék csavarjainak meghú-
hogy a talpa érintkezzen a talajjal.
az 1-es kerékkulccsal.
zását és gumiabroncsának nyo-
Győződjünk meg arról, hogy az
 Helyezzük vissza a dísztárcsát *
mását egy PEUGEOT-szervizzel,
autóemelő
talpának
tengelye
a szelepfuratnál kezdve, majd
merőlegesen  helyezkedik  el  a
- javíttassuk meg a sérült kereket
nyomjuk rá a tenyerünkkel.
használt A emelési ponthoz képest.
és mihamarabb szereljük vissza
 Helyezzük a szerszámokat és a
a gépkocsira.
 Emeljük meg a gépkocsit.
kereket a csomagtartóba.
 Szereljük ki a csavarokat és
Megjegyzés: a tartódobozra graví-
emeljük le a kereket.
rozott rajzok mutatják a szerszámok
elhelyezési rendjét.
A kerék felszerelése
A rezgések elkerülése és az Ön biz-
tonsága érdekében (ütközés estén)
 Helyezzük fel a kereket a közpon-
húzzuk meg a pótkerék rögzítő-
tosító megvezetőelem segédletével.
hevederét.
 Szereljük be kézzel a csavarokat
és vegyük ki a központosító
* Felszereltségtől függően.
megvezetőelemet.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább