img
GYAKORLATI TANÁCSOK
A fényszórók védőlakkal bevont polikarbonát üveggel
IZZÓCSERE
rendelkeznek. Törlésükhöz ne használjunk száraz vagy
karcoló rongyot, sem mosó- vagy oldószereket.
Fényszórók
Használjunk puha szivacsot szappanos vízzel.
Megjegyzés: jobb oldalon szereljük ki a két műanyag
szeggel rögzített díszítőburkolatot a lámpákhoz történő
4 - Helyzetjelző (W 5 W).
hozzáférés érdekében.
 Húzzuk a foglalatot hátrafelé, vegyük ki és cseréljük ki
az izzót.
1 - Tompított fény (H7-55W).
5 - Irányjelzők (PY 21 W borostyánszínű).
2 - Fényszóró (H1-55W).
 Fordítsuk el negyed fordulattal az izzófoglalat-egysé-
3 - Ködfényszóró* (H1-55 W).
get és húzzuk ki.
 Fordítsuk el egynegyed fordulattal balra és távolítsuk
 Cseréljük ki az izzót.
el a meghibásodott izzó védőburáját.
 Kössük ki a csatlakozót.
Megjegyzés: Bizonyos klímaviszonyok esetén (alacsony
 Nyomjuk meg a rögzítőkapocs végeit az izzó kisza-
hőmérséklet, nedvesség) a fényszóróüvegek belső felü-
badításához. Cseréljük ki az izzót.
letén megjelenő pára normálisnak tekintendő; néhány
A visszaszerelés során győződjünk meg a tájolóele-
perccel a fényszórók bekapcsolását követően eltűnik.
mek megfelelő elhelyezkedéséről és a rögzítőkapocs
megfelelő reteszelődéséről.
 Kössük vissza a csatlakozót.
 Helyezzük vissza a védőburát úgy, hogy a nyíl felfelé
mutasson, majd fordítsuk el egynegyed fordulattal
jobbra.
* Felszereltségtől függően.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább