img
GYAKORLATI TANÁCSOK
 Cseréljük ki a meghibásodott izzót.
Visszaszereléskor ügyeljünk a kárpit
megfelelő visszahelyezésére a tömí-
tés alá.
Rendszámtábla-világítás
(W 5 W)
 Távolítsuk el az átlátszó burát.
 Cseréljük ki a meghibásodott izzót.
Oldalsó kiegészítő irányjelzők
Hátsó lámpák
(WY 5 W borostyánszínű)
1 - Irányjelzők (P 21 W).
 Nyomjuk az irányjelzőt előre és
2 - Tolatólámpák (P 21 W), jobb
szabadítsuk ki az egységet.
oldalon.
 Tartsuk meg a csatlakozót és for-
Ködlámpa (P 21 W), bal oldalon.
gassuk el negyed fordulattal a
3 - Féklámpa (P 21 W).
burát.
4 - Helyzetjelző lámpa (R 5 W).
Kiegészítő féklámpa
 Cseréljük ki az izzót.
(4 db W 5 W izzó)
Ez az 5 lámpa a csomagtérből cse-
 Csavarjuk ki a 2 db 1-es rögzítő
réhető:
csavaranyát  egy  10  mm-es
csőkulcs segítségével.
 Emeljük meg és akasszuk fel a
 Vegyük ki a lámpatestet, kifele
csomagtéri padlószőnyeget.
A borostyánszínű lámpá-
megnyomva azt.
kat (irányjelzők és oldalsó
 Vegyük ki a csomagtérküszöb-
kiegészítő
irányjelzők)
 Az  izzófoglalat  kiemeléséhez
burkolatot, melyet két műanyag
ugyanolyan
színű
és
nyomjuk meg a 2 db 2-es nyelvet.
szeg rögzít.
jellemzőkkel rendelkező
 Cseréljük ki a meghibásodott
 T volítsuk el a csomagtérkárpitot,
á
izzókkal cseréljük ki.
izzót.
hogy hozzáférjünk az izzófogla-
 A beszereléskor ügyeljünk a lám-
lathoz.
patest tömítésének megfelelő
 Nyomjuk meg a nyelvet és emel-
visszahelyezésére.
jük ki az izzófoglalatot.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább