img
GYAKORLATI TANÁCSOK
Motortéri biztosítékok
A  gépkocsi  elektromos
Biztosítékdoboz
rendszere alkalmas a széria-
tartozékként, vagy kíván-
A motortérben (az akkumulátor mel-
ság szerint beépített beren-
lett) levő biztosítékokhoz történő
dezésekkel való együttes
hozzáféréshez:
működésre.
 pattintsuk le a fedelet.
Más felszerelések, vagy kiegészítő
A beavatkozásokat követően na-
elektromos berendezések gép-
gyon gondosan helyezzük vissza
kocsiba történő beszerelése előtt
a fedelet és a díszítőburkolatot.
kérjünk
tanácsot
valamelyik
PEUGEOT-márkaképviselettől.
A PEUGEOT nem vállal semmi-
nemű felelősséget a nem általa
beépített és az általa nem ajánlott,
illetve  nem  az  előírásoknak
megfelelően beszerelt kiegészítő
Biztosíték száma Áramerősség*
Funkciók*
elektromos berendezések okozta
1**
30 A
Motorventilátor-egység.
károkért, vagy hibás működésü-
kért. Ez különösképpen vonatkozik
2**
30 A
ESP/ ABS szivattyúmotor
azon berendezésekre, melyeknek
elektromos fogyasztása megha-
3**
30 A
ESP/ ABS mágnesszelepek.
ladja a 10 mA-t.
4**
60 A
Intelligens kiszolgálóegység tápellátása.
**  A  motortérben  levő,  nagy
5
70 A
Intelligens kiszolgálóegység tápellátása.
áramerősségre méretezett biztosí-
tékok  a  gépkocsi  elektromos
6
20 A
Ülések fűtése
rendszerének kiegészítő védelmét
7
30 A
Gyújtáskapcsoló teljesítményköre.
látják el. Az ezzel kapcsolatos be-
avatkozásokat csak a PEUGEOT-
8**
70 A
Szervokormány elektromos szivattyúegysége.
szerviz végezheti.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább