img
GYAKORLATI TANÁCSOK
EGY ABLAKTÖRLŐ
TAKARÉKOS ÜZEMMÓD
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
FOGYASZTÓK
LAPÁT CSERÉJE
FUNKCIÓ
KIKAPCSOLÁSA FUNKCIÓ
A motor leállítását követően  bizo-
Ablaktörlő lapátok
Guruló gépjárműnél bizonyos funk-
nyos funkciók (ablaktörlő, ablak-
karbantartási helyzetbe
ciók (légkondicionálás*, hátsó szél-
emelő, napfénytető*, mennyezetlám-
helyezése
védő fűtése, az utastér fűtőrend-
pák, autórádió, stb.) nem használ-
szere dízelmotorral felszerelt gép-
hatóak csupán egy harminc percnyi
 A gyújtás levételét követően egy
járművek esetén stb.) ideiglenesen
időtartamig azért, hogy ne merüljön
perc időtartamon belül működ-
semlegesítésre kerülhetnek, az ak-
le az akkumulátor.
tessük az ablaktörlő kapcsolót a
kumulátortöltés állapotától függően.
lapátoknak a szélvédő közepére
A  harminc  perc  elteltével  az
A semlegesített funkciók újraak-
történő elmozdítása érdekében
"Takarékos üzemmódba lépés"
tiválása automatikusan megtörténik,
(karbantartási helyzet).
üzenet jelenik meg a többfunkciós
miután azt az akkumulátor töltése
képernyőn és az aktív funkciók ké-
lehetővé teszi.
szenléti állapotba helyeződnek.
Egy lapát cseréje
Megjegyzés:
az
akkumulátor
Ezen
funkciók
azonnali
újbóli
lemerülésének veszélye mellett a
működtetése érdekében el kell indí-
 Emeljük fel a kart, pattintsuk ki
semlegesítésre került funkciók kézzel
tani a motort és hagyni kell néhány
és szereljük le a lapátot.
újból bekapcsolhatóak.
másodpercet járni.
Figyelem: egy lemerült akkumulátor
 Szereljük fel az új lapátot és hajt-
nem teszi lehetővé a motor el-
suk vissza a kart.
indítását.
Figyelem: a rövidebb ablaktörlő
lapátot  a  gépkocsi  jobb  oldali
ablaktörlő karjára kell szerelni.
Az ablaktörlő lapátok eredeti hely-
zetbe történő visszahelyezéséhez
adjuk rá a gyújtást és működ-
tessük az ablaktörlő kapcsolót.
* Felszereltségtől függően.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább