img
GYAKORLATI TANÁCSOK
Az automata sebességváltó
sajátosságai
Négy keréken történő vontatás ese-
tén feltétlenül tartsuk be az alábbi
előírásokat:
- állítsuk a fokozatválasztó kart N
helyzetbe,
- a vontatást 50 km/h alatti sebes-
ségen végezzük, max. 50 km
távolságon,
- ne töltsünk többletolajat a sebes-
ségváltóba.
A GÉPKOCSI VONTATÁSA
Felemelés nélkül (négy kerékkel a talajon)
Mindig vontatórudat kell használni.
A vontatófül a pótkerékben van elhelyezve.
Elölről:
 pattintsuk ki a fedelet annak alsó részét megnyomva,
 csavarozzuk be ütközésig a vontatófület.
Hátulról:
 pattintsuk ki a fedél felső részét egy pénzérme segítségével,
 csavarozzuk be ütközésig a vontatófület.
Az álló motorral történő
vontatás során a fékrá-
Felemeléssel (két kerékkel a talajon)
segítő nem működik.
A gépkocsit tanácsos egy szakszerű emelőeszköz segítségével felemelni.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább