img
GYAKORLATI TANÁCSOK
Gumiabroncsok: Ellenőrizzük a von-
UTÁNFUTÓ, LAKÓKOCSI,
Vezetési tanácsok
tatást végző gépjármű és az után-
HAJÓ VONTATÁSA
A terhelések eloszlása: Az utánfutó-
futó gumiabroncsainak nyomását,
ban levő terhelést úgy osszuk el, hogy
betartva a javasolt nyomásértékeket.
Kizárólag eredeti PEUGEOT vonó-
a nehezebb tárgyak a lehető legköze-
horgokat használjunk, melyek az Ön
lebb kerüljenek a tengelyhez és a
gépkocsijához lettek tesztelve és
Fékek: Az utánfutó használata meg-
vonóhorogra nehezedő támaszsúly
engedélyezve.
növeli a féktávolságot.
megközelítse az engedélyezett maxi-
A vonóhorog felszerelését valame-
mumot, de ne lépje túl azt.
lyik PEUGEOT-szervizben kell elvé-
Világítás: Ellenőrizzük az utánfutó
geztetni.
elektromos jelzőberendezéseit.
Hűtőrendszer: Az utánfutó vontatása
A gépkocsija elsősorban személyek
emelkedőn a hűtőfolyadék hőmérsék-
és csomag szállítására lett tervezve,
letének megemelkedését okozza.
Oldalszél: Vegyük számításba a
de ugyanakkor egy utánfutó von-
szélérzékenység megnövekedését.
tatására is alkalmas.
Mivel a hűtőventilátor elektromos
működtetésű, ezért hűtőkapacitása
Az utánfutó vontatása jelentős igény-
nem függ a motorfordulatszámtól.
bevételnek teszi ki a vontatást végző
gépkocsit  és  különös  figyelmet
Ellenkezőleg, kapcsoljuk a sebes-
igényel a vezetőjétől.
ségváltót egy magasabb fokozatba,
hogy ezzel csökkentsük a motorfordu-
A levegő sűrűsége a tengerszint
latszámot és csökkentsük a sebességet.
feletti  magasság  növekedésekor
csökken,  csökkentve  egyben  a
Hosszú emelkedőn vontatható maxi-
motor teljesítményét. Csökkentsük a
mális terhelés az emelkedő dőlés-
vontatható maximális tömeget 10%-
szögétől és a külső hőmérséklettől
kal minden 1000 méteres magasság-
függ.
növekedésnél.
Minden esetben figyeljünk a hűtő-
folyadék hőmérsékletére.
A figyelmeztető jelzés megjelenése
esetén állítsuk le a gépkocsit és
vegyük le a gyújtást, mihelyt lehet-
séges.

Tartalomjegyzék :
vissza
tovább